Pentaho EE to kompleksowa, niezwykle dynamicznie rozwijająca się platforma do integracji, raportowania i zaawansowanych analiz ze szczególnych wsparciem obsługi BigData.

Pentaho 6.0 Enterprise Edition to kompleksowe i kompletne rozwiązanie do integracji danych, raportowania i analiz. Obejmuje zestaw komponentów z zakresu:

  • Big Data,
  • Przetwarzanie danych – ETL,
  • Tworzenia analiz ad-hoc, kokpitów menadżerskich,
  • Seryjnej dystrybucji raportów,
  • Data Mining.

Pentaho Data Integration umożliwia przygotowanie, przetworzenie, zweryfikowanie danych pozyskanych z różnych punktów w organizacji. Intuicyjne narzędzia umożliwiają programowanie procesów w wizualny sposób bez konieczności żmudnego kodowania.

Zbudownane procesy mogą nie tylko słuzyć do zasilania struktur Hurtowni Danych lecz w unikatowy sposób stanowić bespośrednie źródło danych do raportowania i analiz.

Business Analytics to interakcyjne środowisko przeznaczone dla zaawansowanego użytkownika poszukującego nowego spojrzenia na posiadane dane. Udostępnia szerokie spektrum prezentacji graficznej danych w postaci tabel i wykresów. Umożliwia tworzenie zaawansowanych kryteriów przeszukiwania i agregowania.

Internet of Things Analytics to zestaw komponentów zoptymalizowanych do przetwarzania dużych wolumenów danych pozyskanych z czujników pomiarowych, logów, transakcji.

Embedding Pentaho Analytics zestaw komponentów do perfekcyjnej wizualizacji danych umożliwiający integrację systemu raportowego z dowolną webową aplikacją. Zrealizowane 100% w java z wykorzystaniem RESTful.

Sanmargar Team jest autoryzowanym partnerem Pentaho w Polsce i świadczy usługi sprzedaży subskrypcji Pentaho Enterprise Edition.

Pełny zakres informacyjny dostępny na stronach producenta:

http://www.pentaho.com/product/product-overview


Zbigniew Finfando

Opiekun produktu