Tag Archives: metastudio

Banki używają Metastudio DRM

Do grona użytkowników Metastudio DRM (rozwiązanie do zarządzania danymi referencyjnymi) dołączył mBank SA. To już kolejny, obok Bank BNP BGŻ Paribas SA, Bank Millennium SA, Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce, bank wykorzystujący Metastudio DRM w obszarach finanse, kontroling i hurtownia danych.
Continue reading

Transport. Kartoteka Kontrahentów.

Budowa i wdrożenie systemu Centralnej Kartoteki Kontrahentów -  integracja danych z systemów sprzedażowych, obsługi klienta i CRM. „Mamy wielkie bogactwo danych o naszych klientach, ale… nie mamy o nich wiedzy. Czasami nawet  trudno jest ustalić, które dane, dotyczą którego klienta”. To wcale nierzadki przypadek w tych organizacjach, które dane o swoich klientach mają rozproszone w…
Continue reading

CustomerDataBrowser w energetyce

Dla obsługi większości wniosków i zapytań klientów obejmujących kwestie danych osobowych (RODO) wystarczy wiedza o tym jakie dane osobowe klientów oraz w jakich systemach są przetwarzane. Dlatego Pulsar Energia, nowoczesna i niezależna na rynku sprzedaży energii firma, wdrożyła rozwiązanie Sanmargar CDB (Customer Data Browser). Sanmargar CDB umożliwia wyszukiwanie w systemach informatycznych danych osobowych klientów bez…
Continue reading

Energetyka. Czyszczenie danych.

Wśród głównych wyzwań przed jakimi stanął w obliczu wdrożenia nowego systemu billingowego nasz Klient, jeden z wiodących dystrybutorów energii elektrycznej w Polsce, była niewystarczająca jakość danych klienckich. Dane podstawowe płatników i odbiorców energii, które miały zostać zmigrowane do nowego systemu, zawierały błędnie wprowadzone adresy i dodatkowe atrybuty klientów, takie jak NIP, REGON, PESEL, imię, nazwisko,…
Continue reading

Finanse. Budowa ODS.

Realizacja projektu budowy warstwy ODS (Operational Data Store) Hurtowni Danych w instytucji finansowej - czołowej korporacji zajmującej się windykacją i restrukturyzacją zobowiązań. Przedmiotem projektu, obok stworzenia centralnego repozytorium danych operacyjnych dla celów analitycznych i raportowych, była też budowa mechanizmów automatycznego generowania procesów ładowania danych w oparciu słowniki struktur i parametrów. Głównym wyzwaniem przedsięwzięcia był zarówno…
Continue reading

Bankowość. Metadane HD.

Projekt dostawy rozwiązania do zarządzania danymi podstawowymi, słownikami i regułami - Metastudio dla celów kontroli jakości i kompletności danych korporacyjnej Hurtowni Danych. Klientem jedna z czołowych instytucji finansowych  - uniwersalny bank notowany na GPW.
Continue reading

Bankowość. Metastudio.

Projekt dostawy rozwiązania do zarządzania danymi podstawowymi, słownikami i regułami - Metastudio dla celów kontroli jakości i kompletności danych korporacyjnej Hurtowni Danych. Klientem jest jedna z czołowych instytucji finansowych  - uniwersalny bank notowany na GPW. Wdrożenie Metastudio dla celów zarządzania słownikami korporacyjnej Hurtowni Danych, Dzięki zastosowaniu Metastudio ustrukturyzowany został proces zmian słownikami sterującymi Hurtownią Danych…
Continue reading

Górnictwo. Platforma analityczna.

Dla naszego Klienta – największego w Unii Europejskiej producenta węgla koksującego zrealizowaliśmy projekt budowy hurtowni danych controllingowych wraz z platformą analityczno-raportową. Dostarczenie pionowi controllingu skutecznego narzędzia do tworzenia raportów i analizowania danych było odpowiedzią na potrzeby, związane z nową koncepcją controllingu operacyjnego. Poszerzała ona znacząco zakres danych będący w polu zainteresowania zarządzających finansami Spółki. Oprócz…
Continue reading

Metastudio DRM r3.5 – demo

Z przyjemnością informujemy o udostępnieniu nowej wersji rozwiązania do zarządzania danymi referencyjnymi Metastudio DRM r3.5. Nowa wersja obejmuje szereg usprawnień i rozszerzeń oraz jest również dostępna w postaci on-line demo.
Continue reading

Telekomunikacja. Metastudio.

Projekt dostawy i wdrożenia rozwiązania do zarządzania metadanymi - Metastudio w koncernie telekomunikacyjnym i mediowym. Rozwiązanie w pierwszej fazie projektu będzie zastosowane w zarządzaniu słownikami Hurtowni Danych oraz procesami przetwarzania danych.
Continue reading