Tag Archives: jpk

Automotive. Automatyzacja GTU.

Automatyzacja procesów nadawania kodów GTU i aktualizacji kartoteki towarowej dla potrzeb sprawozdań JPK/V7.   Dla naszego klienta, sieć dilerska samochodów klasy ‘Premium’, efektywne zarządzanie kartoteką asortymentową części zamiennych z tytułu prowadzenia sieci serwisowej oraz sprzedaży części jest jednym z podstawowych zakresów działalności.   Wprowadzenie obligatoryjnego raportowania JPK/V7 narzuciło konieczność opisywania każdej fakturowanej pozycji nowym kodem…
Continue reading

Sanmargar wspiera implementacje JPK.

Już od 1 lipca 2016 roku Urzędy Skarbowe będą mogły zażądać od przedsiębiorstw udostępnienia danych do kontroli skarbowej w postaci elektronicznej tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). W pierwszej kolejności obowiązek ten dotyczyć będzie wyłącznie przedsiębiorstw zakwalifikowanych jako duże, tj. zatrudniających powyżej 250 pracowników, realizujących obroty roczne równe lub większe niż 50 mln EUR lub takich,…
Continue reading