Tag Archives: hurtowniadanych

Finanse. Budowa ODS.

Realizacja projektu budowy warstwy ODS (Operational Data Store) Hurtowni Danych w instytucji finansowej - czołowej korporacji zajmującej się windykacją i restrukturyzacją zobowiązań. Przedmiotem projektu, obok stworzenia centralnego repozytorium danych operacyjnych dla celów analitycznych i raportowych, była też budowa mechanizmów automatycznego generowania procesów ładowania danych w oparciu słowniki struktur i parametrów. Głównym wyzwaniem przedsięwzięcia był zarówno…
Continue reading

Bankowość. Metadane HD.

Projekt dostawy rozwiązania do zarządzania danymi podstawowymi, słownikami i regułami - Metastudio dla celów kontroli jakości i kompletności danych korporacyjnej Hurtowni Danych. Klientem jedna z czołowych instytucji finansowych  - uniwersalny bank notowany na GPW.
Continue reading

Bankowość. Metastudio.

Projekt dostawy rozwiązania do zarządzania danymi podstawowymi, słownikami i regułami - Metastudio dla celów kontroli jakości i kompletności danych korporacyjnej Hurtowni Danych. Klientem jest jedna z czołowych instytucji finansowych  - uniwersalny bank notowany na GPW. Wdrożenie Metastudio dla celów zarządzania słownikami korporacyjnej Hurtowni Danych, Dzięki zastosowaniu Metastudio ustrukturyzowany został proces zmian słownikami sterującymi Hurtownią Danych…
Continue reading

Górnictwo. Platforma analityczna.

Dla naszego Klienta – największego w Unii Europejskiej producenta węgla koksującego zrealizowaliśmy projekt budowy hurtowni danych controllingowych wraz z platformą analityczno-raportową. Dostarczenie pionowi controllingu skutecznego narzędzia do tworzenia raportów i analizowania danych było odpowiedzią na potrzeby, związane z nową koncepcją controllingu operacyjnego. Poszerzała ona znacząco zakres danych będący w polu zainteresowania zarządzających finansami Spółki. Oprócz…
Continue reading

Telekomunikacja. Metastudio.

Projekt dostawy i wdrożenia rozwiązania do zarządzania metadanymi - Metastudio w koncernie telekomunikacyjnym i mediowym. Rozwiązanie w pierwszej fazie projektu będzie zastosowane w zarządzaniu słownikami Hurtowni Danych oraz procesami przetwarzania danych.
Continue reading

Energetyka. Analiza środowiska BI.

Konsultanci Sanmargar Team przeprowadzili analizę środowisk Business Intelligence w Grupie Kapitałowej dużego krajowego producenta i dystrybutora energii elektrycznej. Celem prac było wypracowanie rekomendacji rozwoju platformy BI. Analiza objęła ocenę stanu bieżącego głównych repozytoriów danych a także środowisk raportowo-analitycznych, wykorzystywanych przez poszczególne działy centrali Koncernu. W wyniku analizy przedstawiono spostrzeżenia oraz przedstawiono rekomendacje krótkoterminowych działań optymalizacyjnych…
Continue reading