Tag Archives: gtu

Automotive. Automatyzacja GTU.

Automatyzacja procesów nadawania kodów GTU i aktualizacji kartoteki towarowej dla potrzeb sprawozdań JPK/V7.   Dla naszego klienta, sieć dilerska samochodów klasy ‘Premium’, efektywne zarządzanie kartoteką asortymentową części zamiennych z tytułu prowadzenia sieci serwisowej oraz sprzedaży części jest jednym z podstawowych zakresów działalności.   Wprowadzenie obligatoryjnego raportowania JPK/V7 narzuciło konieczność opisywania każdej fakturowanej pozycji nowym kodem…
Continue reading