Tag Archives: dqs

Transport. Kartoteka Kontrahentów.

Budowa i wdrożenie systemu Centralnej Kartoteki Kontrahentów -  integracja danych z systemów sprzedażowych, obsługi klienta i CRM. „Mamy wielkie bogactwo danych o naszych klientach, ale… nie mamy o nich wiedzy. Czasami nawet  trudno jest ustalić, które dane, dotyczą którego klienta”. To wcale nierzadki przypadek w tych organizacjach, które dane o swoich klientach mają rozproszone w…
Continue reading

Energetyka. Czyszczenie danych.

Wśród głównych wyzwań przed jakimi stanął w obliczu wdrożenia nowego systemu billingowego nasz Klient, jeden z wiodących dystrybutorów energii elektrycznej w Polsce, była niewystarczająca jakość danych klienckich. Dane podstawowe płatników i odbiorców energii, które miały zostać zmigrowane do nowego systemu, zawierały błędnie wprowadzone adresy i dodatkowe atrybuty klientów, takie jak NIP, REGON, PESEL, imię, nazwisko,…
Continue reading

Bankowość. Czyszczenie danych.

Sanmargar Team sp. z o.o. zrealizował przedsięwzięcie kompleksowej automatycznej poprawy jakości danych, dotyczących klientów Banku, obejmujących dane podstawowe i identyfikujące, dane o dokumentach tożsamości, dane adresowe i teleadresowe, dane o powiązaniach i relacjach między klientami, dane klasyfikujące. Liczba rekordów danych klientów Banku, objętych projektem wyniosła ponad 3 mln. Zadania wykonane przez Sanmargar Team objęły: pomiar…
Continue reading

Energetyka. Deduplikacja.

Ponad 6 milionów klientów w posiadanych bazach danych a tylko około 3 milionów rzeczywistych klientów? Jak nie zmigrować do nowo wdrażanego systemu całego bagażu zduplikowanych czy zwielokrotnionych rekordów klienckich? Jak wśród nich rozpoznać przypadki różnych punktów poboru energii, ale w istocie jednego i tego samego odbiorcy, płatnika? Jak wreszcie zapewnić sobie możliwość własnoręcznej automatycznej poprawy…
Continue reading

Media. Centralna Kartoteka Klientów.

Projekt budowy i wdrożenia centralnego repozytorium danych kontrahentów w koncernie branży mediowej. Podwykonawczy udział Sanmargar w projekcie objął przeprowadzenie czyszczenia danych kontrahentów oraz stworzenie i zasilenie bazy referencyjnej kontrahentów dla potrzeb aplikacji.
Continue reading

Handel. Czyszczenie danych.

Blisko 200 placówek handlu detalicznego w całym kraju, działających w modelu franszyzowym z niezależnymi systemami obsługującymi kasy fiskalne i niezależnym definiowaniem produktów w systemach daje dziennie miliony rekordów sprzedażowych z niejednoznacznymi danymi.  Jak w tej sytuacji przeprowadzić efektywną analizę i raportowanie sprzedaży na poziomie całej sieci? Pomocne mogą być semantyczne metody analizy i grupowania danych.…
Continue reading