Tag Archives: datagovernance

Sanmargar wspiera RODO

Dla ułatwienia przedsiębiorstwom wypełniania wymagań RODO/GPRD Sanmargar udostępnia rozwiązanie 'Customer Data Browser'. Sanmargar CDB (Customer Data Browser) jest szczególnie przydatne dla instytucji i przedsiębiorstw, które mając rozproszone i rozległe systemy źródłowe zawierające wrażliwe dane osobowe klientów, chcą wypełnić kluczowe wymagania wynikające z regulacji RODO tj: przygotowania na żądanie informacji o zakresie przetwarzanych danych konkretnego klienta;…
Continue reading

Best practices for RDM

Best practices for managing reference data. Summary. *) 1. Establishing a Central Reference Data Unit (RDU). A Central RDU oversees reference data management across the enterprise to achieve overall goals — especially standardization, quality, and operational efficiency. 2. Locating the Central Reference Data Unit. It needs to be decided where in the organization a central…
Continue reading

Współpraca Sanmargar i BSSG

Firmy Sanmargar Team sp. z o.o. oraz BSSG sp. z o.o. nawiązały współprace partnerską w obszarach przedsięwzięć Business Intelligence. Przedmiotem współpracy jest wzajemne oferowanie autorskich produktów tj. rozwiązania do zarządzania danymi referencyjnymi - Metastudio DRM oraz rozwiązania wspierającego procesy związane z zarządzaniem informacją i optymalizacją danych – Business Integration Knowledge System (BIKS). Współdziałanie  firm pozwoli…
Continue reading