Sanmargar wspiera RODO

Dla ułatwienia przedsiębiorstwom wypełniania wymagań RODO/GPRD Sanmargar udostępnia rozwiązanie ‚Customer Data Browser’.

Sanmargar CDB (Customer Data Browser) jest szczególnie przydatne dla instytucji i przedsiębiorstw, które mając rozproszone i rozległe systemy źródłowe zawierające wrażliwe dane osobowe klientów, chcą wypełnić kluczowe wymagania wynikające z regulacji RODO tj:

  • przygotowania na żądanie informacji o zakresie przetwarzanych danych konkretnego klienta;
  • pozyskania informacji o miejscach (systemach/tabelach) przetwarzających dane wrażliwe szukanego klienta celem ich dalszego sprostowania, usunięcia lub zanonimizowania;
  • zidentyfikowania rozbieżności w danych pomiędzy systemami;
  • prowadzenia rejestru wniosków i zapytań składanych przez klientów oraz statusu ich realizacji.

więcej: http://sanmargar.com/pl/produkt/sanmargar-cdb/