Oferujemy kompleksową realizację systemu wymiany komunikatów poprzez wdrożenie szyny integracyjnej. Do realizacji ESB o typowym reżimie wydajności i bezpieczeństwa rekomendujemy zastosowanie MuleESB.

Rozwiązanie to cechuje:

  • rozwój w oparciu o OpenSource,
  • graficzny interfejs do projektowania i dokumentowania procesów,
  • szeroka gama komponentów transformacji,
  • Interfejsami końcowymi Mule mogą być serwisy webowe, JMS, e-mail (POP3, SMTP, IMAP), sockety TCP/UDP, FTP, HTTP, HTTPS, XMPP,
  • duże możliwości skalowania,
  • 100% java co zapewnia możliwość instalacji na dowolnym systemie operacyjnym.

Olbrzymią zaletą tego rozwiązania jest dostępność wersji o otwartym kodzie źródłowym i bardzo silnym wsparciu społeczności. Pozwala to rozpocząć proces wdrożenia niewielkim nakładzie inwestycyjnym.

W przypadku gdy szyna wymiany danych staje się krytycznym elementem funkcjonowania systemów w organizacji rekomendujemy zastosowanie stabilnej wersji Mule Enterprise.

MuleESB

MuleESB to rozwiązanie oparte na technologii Java, pełniące funkcje platformy integracyjnej aplikacji i wymiany danych pomiędzy systemami (szyna danych).

Zobacz więcej »


Rafał Jastrzębski

Opiekun produktu