Nasze działania to ciągłe poszukiwanie nowych zastosowań innowacyjnych metod analizy i metodyk przetwarzania danych oraz wprowadzanie ich w praktykę biznesową.

Oferta Sanmargar Data Mining uzupełnia portfel usług związanych z procesami zarządzania danymi i stosowania różnych metodyk skomplikowanych analiz danych. Standaryzacja danych poprzez walidację, deduplikację i czyszczenie danych sprowadza nieustrykturyzowany zbiór danych do lepszego, bardziej przejrzystego i udoskonala możliwości poznania potrzeb Klientów/Kontrahentów.

Data Mining, to nic innego niż zarządzanie danymi by w procesie zaawansowanej analizy odnaleźć prawidłowości oraz zależności pomiędzy poszczególnymi zmiennymi. Data Mining jest jednym z etapów procesu odkrywania wiedzy z baz danych (KDD – Knowledge Discovery in Databases).

Do stosowanych przez nas technik poznania i ustrukturyzowania danych należą między innymi:

 • wizualizacje na wykresach,
 • metody statystyczne,
 • sieci neuronowe,
 • metody uczenia maszynowego,
 • metody ewolucyjne,
 • logika rozmyta,
 • zbiory przybliżone.

Sanmargar przetwarza dane według własnej metodologii opierającej się na między innymi:

 • własnej sprawdzonej metodologii analiz danych,
 • stosowaniu własnych algorytmów przetwarzania danych,
 • klastrowaniu i kategoryzowaniu danych,
 • analiza jakościowa danych,
 • analiza ilościowa danych,
 • znajdowanie sieci połączeń,
 • segmentacja danych i znajdowanie nowych ukrytych kategorii,
 • budowa podpowiedzi do systemu mailingowego,
 • łączenie i integracja różnych baz danych zmierzających.

Możliwe produkty prac:

 • przekrojowe analizy profilu klienta,
 • tworzenie „gorących leadów”,
 • wsparcie analityczne dla lepszego poznania preferencji własnych klientów,
 • wsparcie procesów kategoryzacji Klientów,
 • poprawianie modeli prognostycznych.

 


Krzysztof Jarosiński

Opiekun produktu