Platforma raportowa, szczególnie niezbędna w zaawansowanych controllingowo instytucjach/przedsiębiorstwach, odgrywa istotną rolę w procesach usprawniania działalności operacyjnej, zwiększania konkurencyjności optymalizacji działalności.

Nowoczesna platforma raportowa powinna posiadać cechy:

 • dostosowana do typów odbiorców (raporty płaskie, wskaźnikowe, wielowymiarowe),
 • umożliwiająca budowę sprawozdań bez wiedzy technologicznej o strukturach i miejscach przechowywania danych (obecność warstwy semantycznej),
 • otwarta dla wielu standardów struktur baz danych, narzędzi automatyzacji procesów
 • wydajna przy dużych wolumenach informacji,
 • intuicyjna dla odbiorców biznesowych i specjalistów IT,
 • bezpieczna i umożliwiająca kontrolę dostępu do danych,
 • zintegrowana z rozwiązaniami zewnętrznymi do kontroli jakości, automatyzacji przetwarzań.

Podstawowe obszary zastosowań:

 • monitorowanie sprzedaży,
 • zyskowność, rachunek marżowy,
 • zarządzanie stanami magazynowymi, optymalizacja zakupów,
 • sprawozdawczość finansowa i obligatoryjna,
 • wykrywanie fraudów,
 • monitorowanie procesów produkcyjnych, operacji,
 • raportowanie wewnętrznych procesów controllingowych (alokacje, segmentacje, monitorowanie kosztów),
 • wspomaganie zarządzanie personelem (koszty szkoleń, planowanie wynagrodzeń, statystyki, fluktuacja).

Denodo

Denodo Platform jest rozwiązaniem służącym do budowy jednolitej warstwy dostępu do danych niezależnie od ich źródła.

Zobacz więcej »

Pentaho

Pentaho to kompleksowa, niezwykle dynamicznie rozwijająca się platforma do integracji, raportowania i zaawansowanych analiz ze szczególnych wsparciem obsługi BigData.

Zobacz więcej »

SAP BusinessObjects

SAP BusinessObjects to zestaw rozwiązań udostępniających bogaty wybór narzędzi do optymalizacji raportowania i zaawansowanych analiz z hurtowni danych lub baz informacyjnych.

Zobacz więcej »


Rafał Jastrzębski

Opiekun produktu