W realizowanych przez nas projektach to nie technologia jest najważniejsza. Tę dopasowujemy do potrzeb konkretnego Klienta.  W naszych pracach najważniejsze jest dobre zrozumienie tych potrzeb i możliwość wypracowania takiego rozwiązania, które je w sposób możliwie optymalny spełni.

Zespół konsultantów Sanmargar Team  łączy wieloletnie doświadczenia z zakresu controllingu operacyjnego z kompetencjami w zakresie Business Intelligence i IT. Dlatego potrafimy rozmawiać z działami controllingu i księgowości. Nie trzeba nam tłumaczyć co to jest saldo, bilans otwarcia czy stawka amortyzacji, nie trzeba wyjaśniać czym się różnią koszty stałe od zmiennych a czym bilans od rachunku zysków i strat. Wielokrotnie w realizowanych projektach udawało się nam wesprzeć naszych Klientów w przeprowadzeniu analizy biznesowej działalności i dostosować procesy i modele planistyczne tak, by dawały bardziej efektywną kontrolę nad podejmowanymi działaniami. Dopiero tutaj wkracza technologia , w której wypracowane modele i procedury planistyczne stanowią integralną część rozwiązania.

Projekty w zakresie budowy systemów do planowania, budżetowania, prognozowania i monitorowania odchyleń od planów realizujemy w oparciu o rozwiązania partnerskie: IBM Cognos TM1 oraz Tagetik.

CCH Tagetik

CCH Tagetik to nowoczesne oprogramowanie klasy Performance Management, będące kompletną platformą rozwiązań do zarządzania finansowego i operacyjnego przedsiębiorstw.

Zobacz więcej »

IBM Planning Analytics

IBM Planning Analytics (dawniej IBM Cognos TM1) to uniwersalne rozwiązanie klasy Performance Management, łączące finansowe i operacyjne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem..

Zobacz więcej »


Krzysztof Korytko

Opiekun produktu