Dostawa rozwiązań oraz usługi dla instytucji i przedsiębiorstw, które mając rozproszone i rozległe systemy źródłowe zawierające wrażliwe dane osobowe klientów, chcą wypełnić kluczowe wymagania wynikające z regulacji RODO tj:

  • przygotowania na żądanie informacji o zakresie przetwarzanych danych konkretnego klienta;
  • pozyskania informacji o miejscach (systemach/tabelach) przetwarzających dane wrażliwe szukanego klienta celem ich dalszego sprostowania, usunięcia lub zanonimizowania;
  • zidentyfikowania rozbieżności w danych pomiędzy systemami;
  • prowadzenia rejestru wniosków i zapytań składanych przez klientów oraz statusu ich realizacji.

Sanmargar CDB

Elastyczne wyszukiwanie informacji o kliencie, rozproszonych w różnych systemach dziedzinowych dla potrzeb obsługi wniosków RODO.

Zobacz więcej »


Grzegorz Orłowski

Opiekun produktu