Bazując na kompetencjach naszego zespołu, popartych wieloletnimi doświadczeniami zdobytymi w sektorze finansowym, oferujemy kompleksowe usługi projektowania i wdrażania rozwiązań klasy Enterprise Data Warehouse (EDWH).

Tradycyjne Hurtownie Danych a Big Data

W dobie eksplozji źródeł i wolumenów danych, wynikającej z uświadomienia sobie potrzeb i korzyści z analizy danych masowych, szybkozmiennych oraz niestrukturalnych, a także rosnącej dostępności narzędzi klasy Big Data, tradycyjne hurtownie danych przestały być tematem modnym, któremu szeroka społeczność IT poświęca szczególną uwagę. Niemniej faktem jest, że są one – i będą również w przyszłości – fundamentem niezbędnym do wdrażania rozwiązań Business Intelligence wspierających wiele podstawowych procesów biznesowych każdego przedsiębiorstwa, takich jak:

 • Produkcja,
 • Projekty i usługi,
 • Sprzedaż,
 • Zarządzanie zasobami,
 • Logistyka,
 • Obsługa klienta,
 • Kontroling operacyjny,
 • Kontroling finansowy,
 • Sprawozdawczość zarządcza,
 • Sprawozdawczość skonsolidowana.

Poszczególne obszary działalności przedsiębiorstw będą z czasem sięgać coraz częściej i szerzej do technologii Big Data, niemniej nie będą rezygnować z okrzepłych, solidnych i sprawdzonych rozwiązań tradycyjnych hurtowni danych, zwłaszcza w odniesieniu do własnych (wewnętrznych) danych strukturalnych.

Model architektury EDWH

Projektowane przez nas rozwiązania klasy EDWH opierają się na sprawdzonym, kanonicznym modelu architektury warstwowej, obejmującym:

 • Warstwę danych źródłowych,
 • Warstwę integracji i ładowania danych (ETL – Extract, Transform, Load),
 • Przedsionek operacyjny (ODS – Operational Data Store),
 • Repozytorium danych analitycznych (ADR – Analitycal Data Repository),
 • Bazy tematyczne (DM – Data Marts),
 • Warstwę metadanych i danych referencyjnych (RD – Reference Data),

Niezależnie od podejścia do wdrożenia EDWH, podstawową kwestią jest zawsze skuteczna integracja danych z dostępnych źródeł, połączona z ich standaryzacją i walidacją, a często również z bardziej aktywnymi metodami poprawy ich jakości. Dzięki stosowaniu nowoczesnych narzędzi ETL oraz umiejętności budowania z ich pomocą elastycznych procesów sterowanych metadanymi (Metadata Driven ETL), możemy zbudować mechanizmy integrujące dane z dowolnych źródeł bazodanowych, plikowych, usługowych i internetowych. Niezależnie od tego, czy hurtownia danych ma być zasilana z rzadko zmieniającego się systemu ERP, czy też dynamicznych, szybkozmiennych źródeł zewnętrznych, potrafimy dostarczyć elastyczne rozwiązania zarządzane za pomocą słowników konfiguracyjnych, eliminując konieczność ciągłego kodowania.

Zintegrowane dane gromadzone są w Przedsionku Operacyjnym, skąd mogą być pobierane przez dalsze procesy EDWH do zasilania Repozytorium Analitycznego i Baz Tematycznych, a nawet w niektórych przypadkach bezpośrednio udostępniane poprzez warstwę prezentacji.

Technologie

Budując hurtownie danych wykorzystujemy zarówno technologie komercyjne (Pentaho Enterprise, Oracle, Microsoft) jak i rozwiązania Open Source (Talend, PostgreSQL, Mule ESB). W zależności od potrzeb, architekturę hurtowni danych uzupełniamy własnymi produktami do zarządzania danymi referencyjnymi (Metastudio DRM) i/lub poprawy jakości danych (Data Quality Studio).

Zawsze projektowane rozwiązania hurtowni danych komponujemy z wykorzystaniem:

 • dojrzałych, wydajnych i godnych zaufania silników relacyjnych baz danych,
 • elastycznych narzędzi ETL, oferujących graficzne interfejsy projektowania przepływów pracy i danych,
 • narzędzi do zarządzania danymi referencyjnymi.

Podejście do realizacji

W zależności od preferencji klienta, wdrożenie hurtowni danych możemy realizować w oparciu o tradycyjną metodykę PRINCE2, jak również zgodnie z podejściem zwinnym SCRUM. Niezależnie od wyboru metodyki wdrożeniowej, zawsze na uwadze mamy:

 • Uzgodnienie celów i mierzalnych kryteriów sukcesu,
 • Iteracyjne podejście do realizacji,
 • Relatywnie krótki okres osiągnięcia pierwszych rezultatów biznesowych,
 • Świadomość, że koniec projektu wdrożeniowego jest początkiem procesu utrzymania.

PostgreSQL

PostgreSQL to obecnie najbardziej zaawansowany technologicznie system relacyjnej bazy danych rozwijany na zasadach OpenSource

Zobacz więcej »

SAP BusinessObjects

SAP BusinessObjects to zestaw rozwiązań udostępniających bogaty wybór narzędzi do optymalizacji raportowania i zaawansowanych analiz z hurtowni danych lub baz informacyjnych.

Zobacz więcej »

Pentaho

Pentaho to kompleksowa, niezwykle dynamicznie rozwijająca się platforma do integracji, raportowania i zaawansowanych analiz ze szczególnych wsparciem obsługi BigData.

Zobacz więcej »

Michał Chronowski

Opiekun produktu