Z jakością danych wiążą się liczne mity. Jednym z nich jest przekonanie, że zaawansowane mechanizmy automatycznej walidacji  i słownikowania danych rozwiążą problem ich słabej jakości. Nasze doświadczenia pokazują, że wprowadzanie coraz bardziej restrykcyjnych metod walidacji może czasem prowadzić do pogorszenia jakości danych, zamiast ich poprawy. Jeden z naszych krajowych  Klientów odnotowywał na przykład największą sprzedaż polis do… Afganistanu, bo akurat ten kraj pojawiał się operatorowi systemu rejestracji wniosków jako pierwsza pozycja na liście do wyboru. Innym przykładem mogą być często spotykane w bazach danych klientów, kody pocztowe: 00-000.

Wiemy, że samo stosowanie najbardziej wyszukanych reguł walidacji danych nie zapewni ich całkowitej poprawności. Wiemy też że lepszy jest brak danych niż błędne dane. Jednocześnie z realizowanych przez nas projektów wynika, że nawet te organizacje, które mają instytucjonalnie wdrożone programy zarządzania jakością danych nie są w stanie osiągnąć ich stuprocentowej jakości. Nawet tam, gdzie istnieje wysoka kultura zarządzania danymi, niezbędne jest czasem ich czyszczenie, czy usuwanie duplikatów. Oczywiście ręczna weryfikacja pozostaje w tym przypadku  nie tylko kosztowna, ale też nie gwarantuje unikania błędów przy poprawianiu.

W oparciu o sprawdzone i potwierdzone wieloletnim doświadczeniem algorytmy, Sanmargar wykonuje usługi automatycznego czyszczenia danych: adresów pocztowych, imion i nazwisk, nazw firm, adresów email, numerów telefonów, danych identyfikacyjnych osób i firm. Realizujemy również projekty deduplikacji danych kontrahentów, w tym dostarczamy rozwiązania do samodzielnego, cyklicznego czyszczenia i deduplikacji danych.  Bowiem kolejnym mitem jest przekonanie, że przeprowadzenie jednorazowego procesu czyszczenia rozwiązuje problem raz na zawsze. W rzeczywistości czyszczenie danych, jakkolwiek nie zastąpi kompleksowego procesu zarządzania ich jakością, to powinno ten proces uzupełniać. Wiemy, że w trosce o jakość swoich danych należy je czyścić cyklicznie.

Sanmargar DQS

Sanmargar DQS. Rozwiązanie wspomagające walidacje, standaryzacje, czyszczenie danych klientów, kontrahentów.

Zobacz więcej »

Prywatny: DataQuality On-Line

DataQuality On-Line to możliwość interaktywnej pracy ze środowiskiem Sanmargar DQS i weryfikacji jakości danych adresowych.

Zobacz więcej »


Krzysztof Korytko

Opiekun produktu