Zarządzanie danymi o klientach jest kluczowe dla skutecznej realizacji  procesów sprzedażowych i marketingowych. Z różnych przyczyn dane te często znajdują się w rozproszonym środowisku i w wielu różnych bazach danych, co utrudnia uzyskanie poprawnej i kompletnej informacji o kontrahencie. Sanmargar Team, wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie w integracji danych dostarcza rozwiązań, które pozwalają  zbudować centralne miejsce przechowywania i wymiany informacji  o kliencie.

Rozwiązanie Centralnej Kartoteki Kontrahenta jest szczególnym przypadkiem zarządzania danymi podstawowymi. Umożliwia ono nie tylko scalenie w jednym miejscu wszystkich informacji istotnych dla podejmowania decyzji biznesowych o odbiorcach lub dostawcach, ale również przeprowadzenie procesów czyszczenia i standaryzacji tych danych a także oznaczenia duplikatów danych. Dzięki temu możliwe stają się podejmowanie trafnych decyzji marketingowych i sprzedażowych, poprawa skuteczności procesów windykacyjnych, a także  zmniejszenie kosztów komunikacji z klientami.

Nasze realizacje każdorazowo dostosowywane są do potrzeb konkretnego przypadku architektury danych. Dzięki elastycznemu łączeniu własnego interfejsu użytkownika z autorskimi komponentami oprogramowania do czyszczenia i standaryzacji oraz deduplikacji danych oraz z narzędziami ETL i szynami integracji danych jesteśmy w stanie zapewnić efektywną integrację i wymianę informacji nawet w przypadku bardzo złożonego środowiska danych i wielu różnych systemów źródłowych.

Sanmargar CKK

Sanmargar CKK (Centralna Kartoteka Kontrahentów) - zarządzanie zestandaryzowanymi i uporządkowanymi danymi podstawowymi klientów i dostawców. Sanmargar CKK integruje dane klientów pochodzące z wielu systemów dziedzinowych stanowiąc jednocześnie źródło danych dla celów analitycznych, kontrolnych i dla dedykowanych systemów (np. systemy CRM).

Zobacz więcej »

Metastudio DRM

Metastudio DRM to rozwiązanie do zarządzania danymi referencyjnymi, w tym słownikami wartości, hierarchiami, regułami walidacji i konwersji danych, parametrami procesów przetwarzania danych.

Zobacz więcej »


Grzegorz Orłowski

Opiekun produktu