Media. Centralna Kartoteka Klientów.

Budowa i wdrożenie centralnego repozytorium danych kontrahentów w koncernie branży mediowej wraz z poprawą przez Sanmargar danych kontrahentów.


Zobacz więcej »

Telekomunikacja. Metastudio.

Dostawa i wdrożenie rozwiązania do zarządzania metadanymi Metastudio w koncernie telekomunikacyjnym w zakresie zarządzania słownikami Hurtowni Danych.


Zobacz więcej »

Media. Migracja danych ERP.

Projekt realizacji procesów migracji i konwersji w przedsięwzięciu wdrożenia nowych systemów produkcyjnych / księgowych w mediowym koncernie giełdowym.


Zobacz więcej »

Media. Wdrożenie Metastudio.

Dostawa i wdrożenie rozwiązania do zarządzania danymi podstawowymi Metastudio w giełdowym koncernie mediowym – zastosowanie w parametryzacji procesów biznesowych i alokacji kosztów ogólnych.


Zobacz więcej »