Igloo - zarządzanie w oparciu o dane.

Zarząd Igloo zdecydował o uruchomieniu projektu centralnego systemu raportowania, który będzie szybko dostarczał potrzebnych dane różnym grupom użytkowników. Ważną rolę w architekturze rozwiązania pełni: narzędzie do zarządzania danymi referencyjnymi Metastudio DRM, narzędzie BI firmy Microstrategy oraz baza danych SQL Server firmy Microsoft.


Zobacz więcej »

Górnictwo. Platforma analityczna.

Budowa hurtowni danych controllingowych wraz z platformą analityczno-raportową dla potrzeb pionu controllingu operacyjnego w koncernie wydobywczym węgla koksującego


Zobacz więcej »

Górnictwo. Doradztwo procesów.

Doradztwo w opracowaniu koncepcji controllingu operacyjnego dla segmentu wydobycia oraz controllingu strategicznego dla Grupy Kapitałowej koncernu wydobywczego węgla koksującego.


Zobacz więcej »

Górnictwo. Planowanie i budżetowanie.

Projekt wdrożenia systemu do budżetowania i monitorowania wykonania Oracle Hyperion Planning dla europejskiego lidera wydobycia węgla koksującego.


Zobacz więcej »

Produkcja. Zamówienia B2B

Realizacja projektu budowy platformy umożliwiającej automatyzację zamówień oraz projektowanie rozmieszczania zamawianych urządzeń.


Zobacz więcej »