Finanse. Budowa ODS.

Budowa warstwy ODS (Operational Data Store) Hurtowni Danych w instytucji finansowej z zastosowaniem parametryzacji Metastudio DRM.


Zobacz więcej »

Bankowość. Metadane HD.

Dostawa rozwiązania do zarządzania danymi podstawowymi, słownikami i regułami – Metastudio, dla celów kontroli jakości i kompletności danych korporacyjnej Hurtowni Danych.


Zobacz więcej »

Bankowość. Czyszczenie danych.

Kompleksowa poprawa ponad 3 mln danych klientów banku komercyjnego z wykorzystaniem rozwiązań Sanmargar DQS oraz Metastudio DRM.


Zobacz więcej »

Bankowość. Metastudio.

Projekt dostawy rozwiązania do zarządzania danymi podstawowymi, słownikami i regułami – Metastudio dla celów kontroli jakości i kompletności danych korporacyjnej Hurtowni Danych. Klientem jest jedna z czołowych instytucji finansowych  – uniwersalny bank notowany na GPW


Zobacz więcej »