Energetyka. Czyszczenie danych.

Projekt czyszczenia i standaryzacji danych klientów dystrybutora energii elektrycznej. Weryfikacja jakości ponad 6 milionów rekordów klientów.


Zobacz więcej »

GAZ. Opracowanie procesów ICT.

Projekt opracowania mapy procesowej dla obszaru ICT w modelu BPMN.


Zobacz więcej »

Gaz. Strategia obszaru ICT.

Realizacja projektu opracowania strategi ICT na lata 2016-2022 przedsiębiorstwa dystrybucji gazu.


Zobacz więcej »

Energetyka. Deduplikacja.

Ponad 6 milionów klientów w posiadanych bazach danych a tylko około 3 milionów rzeczywistych klientów? Projekt budowa rozwiązania do automatycznego, cyklicznego czyszczenia i deduplikacji danych klientów w branży dystrybucji energii elektrycznej.


Zobacz więcej »

Energetyka. Analiza środowiska BI.

Projekt analizy środowisk Business Intelligence w centrali GK koncernu energetycznego dla celów określenia rekomendacji ich rozwoju w perspektywie krótko oraz długoterminowej.


Zobacz więcej »