Automotive. Automatyzacja GTU.

Realizacja projektu automatyzacji nadawania i dystrybucji kodów GTU pozycji kartoteki towarowej znacznie zmniejszyła ryzyko nieprawidłowości sprawozdawczości JPK/V7.


Zobacz więcej »

Igloo. Zarządzanie w oparciu o dane.

Zarząd Igloo zdecydował o realizacji projektu centralnego systemu raportowania, który będzie szybko dostarczał potrzebnych dane różnym grupom użytkowników.


Zobacz więcej »

Transport. Kartoteka Kontrahentów.

Budowa i wdrożenie systemu Centralnej Kartoteki Kontrahentów –  integracja danych z systemów sprzedażowych, obsługi klienta i CRM.


Zobacz więcej »

Energetyka. Czyszczenie danych.

Projekt czyszczenia i standaryzacji danych klientów dystrybutora energii elektrycznej. Weryfikacja jakości ponad 6 milionów rekordów klientów.


Zobacz więcej »

Finanse. Budowa ODS.

Budowa warstwy ODS (Operational Data Store) Hurtowni Danych w instytucji finansowej z zastosowaniem parametryzacji Metastudio DRM.


Zobacz więcej »

Bankowość. Metadane HD.

Dostawa rozwiązania do zarządzania danymi podstawowymi, słownikami i regułami – Metastudio, dla celów kontroli jakości i kompletności danych korporacyjnej Hurtowni Danych.


Zobacz więcej »

GAZ. Opracowanie procesów ICT.

Projekt opracowania mapy procesowej dla obszaru ICT w modelu BPMN.


Zobacz więcej »

Bankowość. Czyszczenie danych.

Kompleksowa poprawa ponad 3 mln danych klientów banku komercyjnego z wykorzystaniem rozwiązań Sanmargar DQS oraz Metastudio DRM.


Zobacz więcej »

Gaz. Strategia obszaru ICT.

Realizacja projektu opracowania strategi ICT na lata 2016-2022 przedsiębiorstwa dystrybucji gazu.


Zobacz więcej »

Energetyka. Deduplikacja.

Ponad 6 milionów klientów w posiadanych bazach danych a tylko około 3 milionów rzeczywistych klientów? Projekt budowa rozwiązania do automatycznego, cyklicznego czyszczenia i deduplikacji danych klientów w branży dystrybucji energii elektrycznej.


Zobacz więcej »

Bankowość. Metastudio.

Projekt dostawy rozwiązania do zarządzania danymi podstawowymi, słownikami i regułami – Metastudio dla celów kontroli jakości i kompletności danych korporacyjnej Hurtowni Danych. Klientem jest jedna z czołowych instytucji finansowych  – uniwersalny bank notowany na GPW


Zobacz więcej »

Górnictwo. Platforma analityczna.

Budowa hurtowni danych controllingowych wraz z platformą analityczno-raportową dla potrzeb pionu controllingu operacyjnego w koncernie wydobywczym węgla koksującego


Zobacz więcej »

Usługi pocztowe. Rozwój CRM.

Realizacja długoterminowego projektu wsparcia bieżącego oraz rozwoju systemu SugarCRM dla działów wspomagających procesy sprzedaży.


Zobacz więcej »

Media. Centralna Kartoteka Klientów.

Budowa i wdrożenie centralnego repozytorium danych kontrahentów w koncernie branży mediowej wraz z poprawą przez Sanmargar danych kontrahentów.


Zobacz więcej »

Telekomunikacja. Metastudio.

Dostawa i wdrożenie rozwiązania do zarządzania metadanymi Metastudio w koncernie telekomunikacyjnym w zakresie zarządzania słownikami Hurtowni Danych.


Zobacz więcej »

Górnictwo. Doradztwo procesów.

Doradztwo w opracowaniu koncepcji controllingu operacyjnego dla segmentu wydobycia oraz controllingu strategicznego dla Grupy Kapitałowej koncernu wydobywczego węgla koksującego.


Zobacz więcej »

Energetyka. Analiza środowiska BI.

Projekt analizy środowisk Business Intelligence w centrali GK koncernu energetycznego dla celów określenia rekomendacji ich rozwoju w perspektywie krótko oraz długoterminowej.


Zobacz więcej »

Media. Migracja danych ERP.

Projekt realizacji procesów migracji i konwersji w przedsięwzięciu wdrożenia nowych systemów produkcyjnych / księgowych w mediowym koncernie giełdowym.


Zobacz więcej »

Górnictwo. Planowanie i budżetowanie.

Projekt wdrożenia systemu do budżetowania i monitorowania wykonania Oracle Hyperion Planning dla europejskiego lidera wydobycia węgla koksującego.


Zobacz więcej »

Media. Wdrożenie Metastudio.

Dostawa i wdrożenie rozwiązania do zarządzania danymi podstawowymi Metastudio w giełdowym koncernie mediowym – zastosowanie w parametryzacji procesów biznesowych i alokacji kosztów ogólnych.


Zobacz więcej »

Produkcja. Zamówienia B2B

Realizacja projektu budowy platformy umożliwiającej automatyzację zamówień oraz projektowanie rozmieszczania zamawianych urządzeń.


Zobacz więcej »

Handel. Czyszczenie danych.

POC poprawy jakości i czyszczenia danych paragonowych dla celów analiz sprzedaży, controlingu oraz weryfikacji warunków franczyszowych.


Zobacz więcej »