SuiteCRM jest bezpłatnym, opartym o otwarty kod źródłowy, bazującym na silniku SugarCRM rozwiązaniem, stworzonym przez SalesAgility (producent dodatków do SugarCRM).

SuiteCRM wyróżnia nowoczesny interfejs użytkownika i szereg funkcjonalności rozszerzających rozwiązanie bazowe.  SuiteCRM to rozwiązania ekwiwalentne do komercyjnych rozwiązań zarówno dla złożonych korporacji jak i przedsiębiorstw o mniejszej skali działania.

Dzięki otwartemu dostępowi do kodu źródłowego, klasyczne funkcjonalności wspomagające proces sprzedaży mogą być uzupełnione o dedykowane, autorskie, moduły usprawniające zarówno procesy operacyjne (marketing, ofertowanie, rozliczanie) jak i analitykę.

Oferta Sanmargar obejmuje zarówno wdrożenie rozwiązania, jego integrację, rozbudowę oraz świadczenie bieżącego serwisu.

#suitecrm #sugarcrm


Ireneusz Chmielak

Opiekun produktu