Sanmargar DQS (Data Quality Studio) to opracowane przez  Sanmargar Team rozwiązanie wspomagające walidację, standaryzację oraz czyszczenie danych adresowych i teleadresowych klientów.

Dzięki rozwiązaniu Sanmargar DQS dostarczamy Klientom wszechstronnych usług sprawdzania, standaryzacji i poprawiania danych. Gotowe scenariusze Sanmargar DQS pozwalają na czyszczenie adresów pocztowych, imion i nazwisk, nazw firm, adresów email, numerów telefonów, danych identyfikacyjnych osób i firm. W czyszczeniu, w zależności od rodzaju danych, wykorzystywane są m.in. techniki miękkiego dopasowywania do wzorców, słowniki referencyjne oraz wyrażenia regularne.

Wysoka konfigurowalność Sanmargar DQS umożliwia sterowanie algorytmami czyszczenia oraz poziomami zaufania do wyników, a także tworzenie niestandardowych rozwiązań dedykowanych do czyszczenia lub klasyfikowania innych cech opisowych dowolnych zbiorów danych, jak np. nazwy i kody produktów.

Na potrzeby rozwiązania Sanmargar DQS utrzymywana jest i rozwijana biblioteka danych referencyjnych, obejmującą polskie słowniki adresowe i międzynarodowych imion oraz nazwisk. Bazy referencyjne bazują nie tylko na źródłach oficjalnych, jak TERYT czy PNA, ale również na własnych doświadczeniach, eliminując niespójności i błędy zdarzające się w tych bazach danych.

Sanmargar DQS może współpracować z wieloma źródłami danych, bazami danych oraz dowolnym oprogramowaniem ETL. Dzięki zastosowaniu Web Services możliwa jest również walidacja wprowadzanych przez użytkowników danych w trybie online.

Cechy te umożliwiają łatwą integrację Sanmargar DQS z innymi rozwiązaniami, jak systemy CRM, CCF (Central Customer File), e-Commerce i innymi.

Sanmargar DQS znalazł zastosowanie w kliku przedsięwzięciach migracji danych do nowych systemów klasy ERP/CRM. Z pomocą Sanmargar DQS zrealizowaliśmy w tych przedsięwzięciach procesy integracji, czyszczenia i deduplikacji danych pobranych z kilku instalacji starych systemów w celu załadowania ich do systemu docelowego. Wykorzystanie Sanmargar DQS w tych procesach pozwoliło na wielokrotne zwiększenie skuteczności deduplikacji danych.

 

Działanie Sanmargar DQs można sprawdzić pod adresem: http://dqs.sanmargar.com/


Grzegorz Orłowski

Opiekun produktu