Sanmargar CKK to autorskie rozwiązanie Sanmargar Team wspomagające zarządzanie danymi podstawowymi klientów i dostawców.

Rozwiązanie dedykowane w szczególności dla organizacji z różnorodnymi kanałami sprzedażowymi, różnymi liniami biznesowymi, rozproszonymi informacjami dotyczącymi  kontrahentów a tym samym dla przedsiębiorstw posiadających wiele różnych systemów transakcyjnych i baz danych dotyczących klienta (np. systemy sprzedażowe, reklamacyjne, rezerwacyjne itp.). Świetnie sprawdza się w grupach kapitałowych, w których spółki z grupy posiadają odrębne systemy z oddzielonymi bazami kontrahentów.

Wdrożenie centralnej kartoteki kontrahentów umożliwia utworzenie wspólnej, jednolitej bazy zestandaryzowanych danych klientów, co z kolei pozwala na prowadzenie spójnej komunikacji marketingowej, akcji sprzedażowych, zarządzania relacjami z klientem oraz komunikacji międzysystemowej.

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom czyszczenia, standaryzacji i deduplikacji danych rozwiązanie pozwala na identyfikację duplikatów klientów w pojedynczych, źródłowych bazach danych klienckich jak i na poziomie samej centralnej kartoteki kontrahentów.


Grzegorz Orłowski

Opiekun produktu