PostgreSQL to obecnie najbardziej zaawansowany technologicznie system relacyjnej bazy danych rozwijany na zasadach OpenSource. Historia ciągłego rozwoju PostgreSQL sięgu już 25 lat.

Baza danych, poza standardowymi, zawiera większość nowoczesnych cech takich jak:

  • mechanizmu full text search,
  • indeksy funkcyjne, gdzie indeks jest wynikiem funkcji, a nie wartości kolumny,
  • bogate wsparcie dla danych XML i JSON,
  • zaawansowane mechanizmy replikacji,
  • integracja autenytkacji z między innymi GSSAPI, Kerberos, LDAP, RADIUS.

Baza danych umożliwia programowanie procedur składowych w Pl/PgSQL zachowującym dużą kompatybilność z ORACLE PL/SQL. PostgreSQL działa na większości systemów operacyjnych. Bazy danych są przenaszalne między systemami, ułatwia to swobodę w administrowaniu, planowaniu migracji i rozwoju.

Powyższe cechy powodują, że bazy PostgerSQL z powodzeniem są produkcyjnie stosowane przez największe korporacje.

EnterpriseDB oferuje pełne wsparcie dla bazy PostgreSQL oraz zestaw narzędzi zwiększających bezpieczeństwo systemu, skalowalność, ułatwiających migrację i administrację.


Rafał Jastrzębski

Opiekun produktu