Pentaho to kompleksowa, niezwykle dynamicznie rozwijająca się platforma do integracji, raportowania i zaawansowanych analiz ze szczególnych wsparciem obsługi BigData.

Pentaho 8.0 kompletne rozwiązanie do integracji danych, raportowania i analiz. Obejmuje zestaw komponentów z zakresu:

  • Big Data,
  • Przetwarzania i integracji danych – ETL,
  • Self-Service BI, środowiska pracy analityków (sandbox),
  • Tworzenia analiz ad-hoc, kokpitów menadżerskich,
  • Seryjnej dystrybucji raportów,
  • Data Mining.

Pentaho Data Integration umożliwia przygotowanie, przetworzenie, zweryfikowanie danych pozyskanych z różnych punktów w organizacji. Intuicyjne narzędzia umożliwiają programowanie procesów w wizualny sposób bez konieczności żmudnego kodowania. Zapewnia doskonałą integrację zarówno z bazami danych, plikami XML, Excel, CSF jak i Hadoop.

Zbudowane procesy mogą nie tylko służyć do zasilania struktur Hurtowni Danych lecz w unikatowy sposób stanowić bezpośrednie źródło JDBC do raportowania i analiz.

Ze względu na niezwykłą szybkość pracy jest to doskonałe narzędzie do odkrywania zależności między danymi, testowania, weryfikacji jakości, użyteczności danych zanim  zostaną wykorzystane produkcyjnie.

Business Analytics to interakcyjne środowisko przeznaczone dla zaawansowanego użytkownika poszukującego nowego spojrzenia na posiadane dane. Udostępnia szerokie spektrum prezentacji graficznej danych w postaci tabel i wykresów. Umożliwia tworzenie zaawansowanych kryteriów przeszukiwania i agregowania.

Internet of Things Analytics to zestaw komponentów zoptymalizowanych do przetwarzania dużych wolumenów danych pozyskanych z czujników pomiarowych, logów, transakcji.

Embedding Pentaho Analytics zestaw komponentów do perfekcyjnej wizualizacji danych umożliwiający integrację systemu raportowego z dowolną webową aplikacją. Zrealizowane 100% w java z wykorzystaniem RESTful.

Sanmargar Team jest autoryzowanym partnerem Pentaho w Polsce i świadczy usługi sprzedaży subskrypcji Pentaho Enterprise Edition.

Pełny zakres informacyjny dostępny na stronach producenta:

http://www.pentaho.com/product/product-overview


Rafał Jastrzębski

Opiekun produktu