Metastudio DRM to autorskie rozwiązanie Sanmargar Team wspomagające zarządzanie danymi referencyjnymi, takimi jak słowniki kodów lub wartości, struktury organizacyjne, plany kont, hierarchie wymiarów, reguły i parametry procesów przetwarzania danych. Ten wyspecjalizowany edytor danych referencyjnych, niezależny od technologii baz danych, umożliwia przejęcie odpowiedzialności za zarządzanie tymi elementami przez analityków biznesowych np. w kontrolingu, sprzedaży lub IT.

Metastudio DRM to:

 • centralne repozytorium wiedzy o zarządzanych danych referencyjnych, zorganizowane w hierarchiczną strukturę folderów i obiektów,
 • edycję i prezentację słowników referencyjnych w układzie tabel płaskich lub struktur hierarchicznych w układzie rodzic-dziecko (parent-child),
 • eksport i import danych referencyjnych do plików CSV, TXT, XLS.
 • mechanizmy obsługi okresów ważności poszczególnych wpisów danych referencyjnych,
 • automatyczna rejestracja historii zmian zarządzanych danych referencyjnych,
 • audyt akcji wykonywanych przez użytkowników na poziomie konta użytkownika, obiektu, daty i czasu oraz rodzaju zdarzenia,
 • możliwość subskrypcji automatycznych powiadomień poprzez pocztę elektroniczną o istotnych akcjach wykonywanych przez użytkowników na wskazanych obiektach,
 • układy powiązanych słowników i portletów w postaci widoków prezentujących dane nadrzędne (np. Pracownik) powiązane z danymi szczegółowymi (np. raport platformy BI z czasem pracy w ostatnim miesiącu),
 • system uprawnień pozwalający sterować poziomem dostępu użytkowników do poszczególnych folderów i obiektów repozytorium danych referencyjnych,
 • centralny serwer aplikacyjny minimalizujący wymagania techniczne po stronie użytkownika,
 • integrację z zewnętrznymi systemami autentykacji użytkowników, takimi jak usługi LDAP lub Windows Active Directory (SSO),
 • portlety w postaci osadzonych w aplikacji parametryzowalnych stron www, wyświetlających np. raporty pochodzące z centralnej platformy Business Intelligence,
 • rejestrowanie autora i czasu pierwszej / ostatniej zmiany zmiany danych referencyjnych na poziomie rekordu,
 • możliwość zmiany domyślnego widoku słownika on-line przez użytkownika w zakresie: kolejności i widoczności kolumn; Grupowania, sortowania i filtrowania danych,

Więcej informacji: MetastudioDRM


Zbigniew Finfando

Opiekun produktu