Poszukujemy firm partnerskich!

Zarządzanie danymi referencyjnymi (RDM) staje się przedmiotem zainteresowania wielu organizacji. Jeszcze kilka lat temu tylko duże korporacje inicjowały projekty tego typu. Automatyzacja komunikacji między różnymi systemami powoduje, że problem staje się coraz bardziej globalny.
Sanmargar tematem RDM zajmuje się od kilkunastu lat. Większe zainteresowanie rynku w naturalny sposób mobilizuje nas do rozszerzenia grona współpracujących z nami ekspertów wdrożeniowych. Ma to odzwierciedlenie w naszej strategii rozwoju. Planujemy skoncentrować się na rozwoju naszych autorskich narzędzi tj. Metastudio DRM oraz usług związanych ze wsparciem technicznym do oprogramowania. Dzięki temu będziemy w stanie dostarczyć wysokiej jakości produkt, który jest dostosowany do wymagań użytkowników biznesowych, a nasi partnerzy będą mogli efektywnie realizować projekty wdrożeniowe.

Jeśli działasz na rynku usług przetwarzania i udostępniania danych to zapraszamy do współpracy: https://metastudiodrm.com/partner-inquiry.

Pomożemy Ci rozszerzyć zakres projektów oraz zwiększyć ich wartość biznesową.

O Metastudio DRM

Metastudio DRM to autorskie rozwiązanie Sanmargar Team wspomagające zarządzanie danymi referencyjnymi, takimi jak słowniki kodów lub wartości, struktury organizacyjne, plany kont, hierarchie wymiarów, reguły i parametry procesów przetwarzania danych. Ten wyspecjalizowany edytor danych referencyjnych, niezależny od technologii baz danych, umożliwia przejęcie odpowiedzialności za zarządzanie tymi elementami przez analityków biznesowych np. w kontrolingu, sprzedaży lub IT.

O Sanmargar Team

Od 15 lat Sanmargar współpracuje z grupą klientów z różnych branż wdrażając systemy pozwalające na wykorzystanie nowych możliwości gospodarki cyfrowej oraz optymalizację kosztów ich wdrożenia i utrzymania. Wykorzystanie autorskiego narzędzia Metastudio DRM, które wspiera zarządzanie danymi referencyjnymi pełni kluczową rolę w zapewnieniu odpowiedniej jakości danych i pozwala na ich efektywne wykorzystanie.