Obszary rozwiazań

Klient i Sprzedaż

Usługi wdrożeniowe i doradcze, oraz dostawa rozwiązań wspierających zarządzanie klientem i analizę sprzedaży oraz zachowań.

Controlling i Finanse

Budowa oraz dostawa rozwiązań wspierających zarządzanie finansami, controling operacyjny i strategiczny oraz doradztwo w procesach.

Procesy IT i Integracje

Budowa rozwiązań optymalizujących przetwarzanie danych, integrację systemów. Usługi doradcze w zakresie oceny rozwiązań i strategii ich rozwoju.

Big Data
 

Usługi wdrożeniowe w zakresie budowy rozwiązań analitycznych i integracyjnych bazujących na ogromnych wolumenach danych.