Usługi wdrożeniowe i doradcze, oraz dostawa rozwiązań wspierających zarządzanie klientem i analizę sprzedaży oraz zachowań konsumenckich.

Nasze rozwiązania

Obsługa danych wrażliwych (RODO)

Elastyczne wyszukiwanie informacji o kliencie, rozproszonych w różnych systemach dziedzinowych dla potrzeb obsługi wniosków RODO.

Deduplikacja i czyszczenie danych

Usługowe czyszczenie, standaryzacja i deduplikacja danych klientów.

Zarządzanie relacjami z klientem (CRM)

Usługi dostawy i wdrożeń systemów wspomagających zarządzanie procesami sprzedaży i osbługi klientów.

Centralna Kartoteka Kontrahentów

Realizacja projektów budowy i wdrożenia centralnego repozytorium danych dot. klientów i kontrahentów.

Aplikacje webowe i Mobile

Tworzenie dedykowanych aplikacji i serwisów


Grzegorz Orłowski

Opiekun produktu