Budowa oraz dostawa rozwiązań wspierających zarządzanie finansami, controling operacyjny i strategiczny oraz doradztwo w procesach.

Nasze rozwiązania

Zarządzanie Danymi Podstawowymi i Referencyjnymi

Projekty usprawniające procesy zarządzania danymi podstawowymi (master data) oraz słownikami i regułami biznesowymi (reference data).

Planowanie i budżetowanie

Projekty budowy systemów do planowania, budżetowania, prognozowania i monitorowania odchyleń od planów oraz doradztwo w procesach.

Raportowanie i Integracja Danych

Realizacja przedsięwzięć budowy zaawansowanych rozwiązań raportowych, analitycznych i integracji danych z wykorzystaniem najlepszych technologii i doświadczeń.

Zarządzanie jakością danych (DataQuality)

Kompleksowe usługi konsultingowe i wdrożeniowe w obszarach zarządzania danymi, ich architekturą i jakością.


Krzysztof Korytko

Opiekun produktu