Projekt dostawy i wdrożenia rozwiązania do zarządzania metadanymi – Metastudio w koncernie telekomunikacyjnym i mediowym. Rozwiązanie w pierwszej fazie projektu będzie zastosowane w zarządzaniu słownikami Hurtowni Danych oraz procesami przetwarzania danych.