Projekt dostawy i wdrożenia rozwiązania do zarządzania danymi podstawowymi Metastudio w giełdowym koncernie medialnym. – rozwiązanie w pierwszym etapie zostało zastosowane w obszarach parametryzacji procesów biznesowych i alokacji kosztów ogólnych.

#metastudio