Projekt budowy i wdrożenia centralnego repozytorium danych kontrahentów w koncernie branży mediowej. Podwykonawczy udział Sanmargar w projekcie objął przeprowadzenie czyszczenia danych kontrahentów oraz stworzenie i zasilenie bazy referencyjnej kontrahentów dla potrzeb aplikacji.