Realizacja projektu opracowania strategi ICT na lata 2016-2022 przedsiębiorstwa dystrybucji gazu. Projekt objął ocenę stanu bieżącego, ocenę dojrzałości procesowejj, architektonicznej i kompetencyjnej oraz określenie stanu docelowego obszaru ICT, który to stan ma wspierać realizację strategii Spółki i ambicje ICT z uwzględnieniem procesów, technologii, architektury korporacyjnej systemów ICT, organizacji kompetencji ICT. W ramach projektu opracowano także roadmapę zadań i projektów ICT wraz z harmonogramem faz projektowych, określeniem planu wydatków finansowych [OPEX, CAPEX] i zasobów, rezultatów i wskaźników.