Realizacja projektu budowy warstwy ODS (Operational Data Store) Hurtowni Danych w instytucji finansowej – czołowej korporacji zajmującej się windykacją i restrukturyzacją zobowiązań. Przedmiotem projektu, obok stworzenia centralnego repozytorium danych operacyjnych dla celów analitycznych i raportowych, była też budowa mechanizmów automatycznego generowania procesów ładowania danych w oparciu słowniki struktur i parametrów. Głównym wyzwaniem przedsięwzięcia był zarówno ogromny wolumen danych (ponad 5 mld rekordów), duża liczba tabel źródłowych (ponad 5 tys.) jak i duża dynamika zmian struktur danych. W przedsięwzięciu wykorzystane zostało rozwiązanie Metastudio DRM oraz PostgreSQL.
#metastudio #postgresql