Konsultanci Sanmargar Team przeprowadzili analizę środowisk Business Intelligence w Grupie Kapitałowej dużego krajowego producenta i dystrybutora energii elektrycznej. Celem prac było wypracowanie rekomendacji rozwoju platformy BI. Analiza objęła ocenę stanu bieżącego głównych repozytoriów danych a także środowisk raportowo-analitycznych, wykorzystywanych przez poszczególne działy centrali Koncernu. W wyniku analizy przedstawiono spostrzeżenia oraz przedstawiono rekomendacje krótkoterminowych działań optymalizacyjnych oraz prac niezbędnych w dalszej perspektywie czasowej.
#businessintelligence