Projekt dostawy rozwiązania do zarządzania danymi podstawowymi, słownikami i regułami – Metastudio dla celów kontroli jakości i kompletności danych korporacyjnej Hurtowni Danych. Klientem jedna z czołowych instytucji finansowych  – uniwersalny bank notowany na GPW.