Aktualizacja Metastudio DRM. 8/2020

Postępująca cyfryzacja gospodarki wymaga coraz bardziej efektywnych narzędzi wspierających zarządzanie danymi. Sanmargar Team monitoruje zmieniające się potrzeby obecnych i przyszłych użytkowników Metastudio DRM i uwzględnia ich oczekiwania w kolejnych wersjach aplikacji. Najnowsza wersja Metastudio DRM, która jest dostępna od sierpnia 2020 pozwala między innymi na:

Zarządzanie połączeniami do baz danych zawierających słowniki z poziomu aplikacji. Pozwala na zarządzanie nimi bez konieczności restartowania aplikacji i dostępu do plików przechowywanych na serwerze aplikacji. Dzięki temu można efektywnie zarządzać rolami użytkowników systemie i lepiej dostosować je do ogólnych zasad bezpieczeństwa.

Synchronizacja metadanych. Udostępnia łatwą publikację metadanych między repozytoriami. Dzięki temu można je szybko przenosić  ze środowisk testowych do produkcyjnych lub powtórnie wykorzystywać te same fragmenty metadanych w różnych obszarach.

Rozszerzenie wsparcie o Open JDK. Daje możliwość korzystania z bezpłatnej wersji Java. Dzięki temu można obniżyć koszty wdrożenia w sytuacji gdy firma nie posiada licencji płatnych.

Nowy system kontroli licencji. Pozwala korzystać z Metastudio DRM w różnych konfiguracjach. Dzięki temu wydatki na zakup są dostosowane do różnych grup użytkowników.

Zespół Sanmargar Team pracuje nad dalszymi zmianami. W kolejnej wersji planowanej do publikacji we wrześniu 2020 będzie między innymi zaimplementowany system powiadomień, który pozwoli na usprawnienie zarządzania danymi referencyjnymi w sytuacji, gdy wymagane jest nieregularne zaangażowanie użytkowników biznesowych.

O Metastudio DRM:

Metastudio DRM to autorskie rozwiązanie Sanmargar Team wspomagające zarządzanie danymi referencyjnymi, takimi jak słowniki kodów lub wartości, struktury organizacyjne, plany kont, hierarchie wymiarów, reguły i parametry procesów przetwarzania danych. Ten wyspecjalizowany edytor danych referencyjnych, niezależny od technologii baz danych, umożliwia przejęcie odpowiedzialności za zarządzanie tymi elementami przez analityków biznesowych np. w kontrolingu, sprzedaży lub IT.

O Sanmargar Team:

Od 15 lat Sanmargar współpracuje z grupą klientów z różnych branż wdrażając systemy pozwalające na wykorzystanie nowych możliwości gospodarki cyfrowej oraz optymalizację kosztów ich wdrożenia i utrzymania. Wykorzystanie autorskiego narzędzia Metastudio DRM, które wspiera zarządzanie danymi referencyjnymi pełni kluczową rolę w zapewnieniu odpowiedniej jakości danych i pozwala na ich efektywne wykorzystanie.