Aktualizacja Metastudio DRM. 12/2020

Zbliżający się koniec roku to dobra okazja, żeby udostępnić Wam kolejną wersję w naszej aplikacji.

Przez ostatnie miesiące pracowaliśmy nad zmianami, które mają przede wszystkim ułatwić zespołowe zarządzanie danymi referencyjnymi. Do głównych zmian należy zaliczyć udostępnienie modułu powiadomień. Dodaliśmy też możliwości szybkiej aktualizacji rozbudowanych zbiorów danych za pomocą kokpitów. Menadżerów CDO oraz Data Governance zainteresują rozszerzenia umożliwiające biznesowe opisywanie zawartości słowników, co pozwoli gromadzić wiedzę na temat ich kontekstu. Architekci systemowi z entuzjazmem pewnie przyjmą dostosowanie Metastudio DRM do standardów OpenJDK 13 jako alternatywy dla komercyjnego Oracle JDK.

Lista zmian w wersji 3.9.6:

  • implementacja modułu powiadomień;  
  • możliwość  blokowania tabel do edycji oraz zapisu niezweryfikowanych słowników;
  • rozbudowa pulpitów o możliwość: definiowania złożonych kluczy powiązań pomiędzy osadzonymi słownikami oraz automatycznego wypełniania wartości klucza obcego w słowniku powiązanym;
  • definiowania biznesowych opisów słowników;
  • rozwijanie/zwijanie rekordów w słowniku z grupowaniem;
  • wsparcie dla OpenJDK 13;
  • aktualizacja walidatorów i parametryzacji słowników.

Metastudio DRM został stworzony do zarządzania słownikami danych referencyjnych i ich łatwego publikowania. Zaimplementowany system modelowania danych, zintegrowany z nim system bezpieczeństwa i reguł kontrolnych pozwala połączyć swobodę pracy użytkowników biznesowych z wymaganiami IT. Rejestrowanie zmian na różnych poziomach oraz system kontroli wersji dla poszczególnych wartości słowników pozwala łatwo ustalić nieprawidłowości i zweryfikować okresy ważności. Słowniki mogą być automatycznie synchronizowane, aby wszystkie systemy korzystały z jednolitej wersji. Jednocześnie administrator danych ma możliwość centralnego zarządzania słownikami z jednego miejsca.