Wspieramy obszary

Klient i Sprzedaż

Usługi wdrożeniowe i doradcze, oraz dostawa rozwiązań wspierających zarządzanie klientem i analizę sprzedaży oraz zachowań.

Controlling i Finanse

Budowa oraz dostawa rozwiązań wspierających zarządzanie finansami, controling operacyjny i strategiczny oraz doradztwo w procesach.

Procesy IT i Integracje

Budowa rozwiązań optymalizujących przetwarzanie danych, integrację systemów. Usługi doradcze w zakresie oceny rozwiązań i strategii ich rozwoju.

Big Data
 

Usługi wdrożeniowe w zakresie budowy rozwiązań analitycznych i integracyjnych bazujących na ogromnych wolumenach danych.

Sanmargar w liczbach

5

Autorskich
produktów BI

76 mln

Wyczyszczonych rekordów klientów

628

Wyraportowanych
miar

27 000

Litrów
wypitej kawy

Wybrane realizacje

Transport. Kartoteka Kontrahentów.

Budowa i wdrożenie systemu Centralnej Kartoteki Kontrahentów –  integracja danych z systemów sprzedażowych, obsługi klienta i CRM.

Energetyka. Czyszczenie danych.

Projekt czyszczenia i standaryzacji danych klientów dystrybutora energii elektrycznej. Weryfikacja jakości ponad 6 milionów rekordów klientów.

Finanse. Budowa ODS.

Budowa warstwy ODS (Operational Data Store) Hurtowni Danych w instytucji finansowej z zastosowaniem parametryzacji Metastudio DRM.

Bankowość. Metadane HD.

Dostawa rozwiązania do zarządzania danymi podstawowymi, słownikami i regułami – Metastudio, dla celów kontroli jakości i kompletności danych korporacyjnej Hurtowni Danych.

  • Denodo
  • IBM
  • Tagetik
  • Pentaho
  • Anvizent
  • Microstrategy