Zarząd

Krzysztof Jarosiński

Prezes Zarządu

Absolwent wyższej Szkoły Zarządzania i Oxford Brookes University oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu.Doświadczony menadżer obszaru finansów i controllingu  przedsiębiorstw sektora finansowego (PKO BP SA) oraz sektora telekomunikacyjnego (Polkomtel SA). Krzysztof Jarosiński jest współzałożycielem i w Sanmargar Team pełni funkcję Prezesa Zarządu.

Ireneusz Chmielak

VP

Absolwent Politechniki Warszawskiej specjalizacja Energetyka. Doświadczony menadżer IT przedsiębiorstw sektora finansowego (m.in. Bank Handlowy w Warszawie SA, Citibank) oraz sektora usług IT (m.in. Softbank SA/ Asseco SA, BusinessObjects Polska). Ireneusz Chmielak jest współzałożycielem i w Sanmargar Team pełni funkcje Pełnomocnika Zarządu.

Opiekunowie obszarów

Rafał Jastrzębski

IT / Integracje / BigData

Ponad 20 lat doświadczenia w budowie i rozwoju oprogramowania, aplikacji internetowych, desktop i  mobilnych zarówno dla odbiorcy masowego jak i biznesowego (m.in. Softbank SA/ Asseco SA, BusinessObjects Polska, SAP Polska). W Sanmargar Rafał Jastrzębski kieruje  Pionem Produkcji Oprogramowania.

Grzegorz Orłowski

Klient / Sprzedaż

Absolwent kierunku Informatyka i Ekonometria na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 1998 roku zajmuje się zawodowo (jako pracownik Sawan, Softbank SA, Asseco SA oraz Sanmargar Team) wdrożeniami systemów w obszarze Business
Intelligence. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania systemów hurtowni danych oraz systemów raportowych w sektorze finansowym, telekomunikacyjnym oraz energetycznym. Realizował projekty
wdrożeniowe hurtowni danych, systemów analityczno-raportowych oraz projekty czyszczenia danych m. in. dla PEKAO S.A., Kredyt Bank S.A., PKO BP S.A.,GUS, JSW S.A., LOT S.A. i Energa S.A.

Krzysztof Korytko

Finanse / Controlling

Menadżer z wieloletnim doświadczeniem we wszystkich aspektach controllingu finansowego i operacyjnego, takich jak budżetowanie i planowanie finansowe,  księgowość zarządcza, audyt wewnętrzny i zarządzanie finansowe. Doświadczenie zdobywał przez kilkanaście lat pracy w działach controllingu międzynarodowych firm z sektorów FMCG, finansowego i usług edukacyjnych. Kierownik projektów we wdrożeniach systemów Business Intelligence m. in. w górnictwie, energetyce i transporcie publicznym.  W Sanmargar Team pełni funkcje Dyrektora Pionu Usług.