Współpraca z Premium Technology

Miło nam poinformować, że firmy Sanmargar Team Sp. z o.o. oraz Premium Technology Polska Sp. z o.o. Sp.k. nawiązały współpracę partnerską w obszarach przedsięwzięć doradczych i wdrożeniowych.

Przedmiotem współpracy jest wzajemne oferowanie autorskich produktów tj. rozwiązań do zarządzania danymi referencyjnymi i danymi podstawowymi (Metastudio DRM, Sanmargar CKK) oraz rozwiązań wspierających procesy zarządzania portfelem projektów inwestycyjnych.

Współdziałanie firm pozwoli na liczne synergie w pozyskaniu i realizacji projektów w obszarach Reference Data Management, Master Data Management, Data Quality, Project Portfolio Management oraz szeroko pojętego zarządzania inwestycjami i procesami finansowymi.