Tag Archives: metastudio

Transport. Kartoteka Kontrahentów.

Budowa i wdrożenie systemu Centralnej Kartoteki Kontrahentów -  integracja danych z systemów sprzedażowych, obsługi klienta i CRM. „Mamy wielkie bogactwo danych o naszych klientach, ale… nie mamy o nich wiedzy. Czasami nawet  trudno jest ustalić, które dane, dotyczą którego klienta”. To wcale nierzadki przypadek w tych organizacjach, które dane o swoich klientach mają rozproszone w…
Continue reading

Metastudio DRM r3.5 – demo

Z przyjemnością informujemy o udostępnieniu nowej wersji rozwiązania do zarządzania danymi referencyjnymi Metastudio DRM r3.5. Nowa wersja obejmuje szereg usprawnień i rozszerzeń oraz jest również dostępna w postaci on-line demo.
Continue reading

Energetyka. Czyszczenie danych.

Wśród głównych wyzwań przed jakimi stanął w obliczu wdrożenia nowego systemu billingowego nasz Klient, jeden z wiodących dystrybutorów energii elektrycznej w Polsce, była niewystarczająca jakość danych klienckich. Dane podstawowe płatników i odbiorców energii, które miały zostać zmigrowane do nowego systemu, zawierały błędnie wprowadzone adresy i dodatkowe atrybuty klientów, takie jak NIP, REGON, PESEL, imię, nazwisko,…
Continue reading

Finanse. Budowa ODS.

Realizacja projektu budowy warstwy ODS (Operational Data Store) Hurtowni Danych w instytucji finansowej - czołowej korporacji zajmującej się windykacją i restrukturyzacją zobowiązań. Przedmiotem projektu, obok stworzenia centralnego repozytorium danych operacyjnych dla celów analitycznych i raportowych, była też budowa mechanizmów automatycznego generowania procesów ładowania danych w oparciu słowniki struktur i parametrów. Głównym wyzwaniem przedsięwzięcia był zarówno…
Continue reading

Bankowość. Metadane HD.

Projekt dostawy rozwiązania do zarządzania danymi podstawowymi, słownikami i regułami - Metastudio dla celów kontroli jakości i kompletności danych korporacyjnej Hurtowni Danych. Klientem jedna z czołowych instytucji finansowych  - uniwersalny bank notowany na GPW.
Continue reading

Nowa wersja Metastudio DRM

Z przyjemnością informujemy, że dostępna jest nowa wersja aplikacji Metastudio DRM v.3.01.55. W wersji tej, poza poprawieniem zidentyfikowanych wcześniej usterek, wprowadzono kilka zmian funkcjonalnych, z których najważniejsze obejmują: możliwość integracji z usługą Windows AD z wykorzystaniem protokołu NTLM (wymaga instalacji serwera aplikacji na systemie Windows Server), możliwość skonfigurowania mechanizmu Single Sign-On dla Windows AD, zapis…
Continue reading

Współpraca Sanmargar i BSSG

Firmy Sanmargar Team sp. z o.o. oraz BSSG sp. z o.o. nawiązały współprace partnerską w obszarach przedsięwzięć Business Intelligence. Przedmiotem współpracy jest wzajemne oferowanie autorskich produktów tj. rozwiązania do zarządzania danymi referencyjnymi - Metastudio DRM oraz rozwiązania wspierającego procesy związane z zarządzaniem informacją i optymalizacją danych – Business Integration Knowledge System (BIKS). Współdziałanie  firm pozwoli…
Continue reading

Bankowość. Metastudio.

Projekt dostawy rozwiązania do zarządzania danymi podstawowymi, słownikami i regułami - Metastudio dla celów kontroli jakości i kompletności danych korporacyjnej Hurtowni Danych. Klientem jest jedna z czołowych instytucji finansowych  - uniwersalny bank notowany na GPW. Wdrożenie Metastudio dla celów zarządzania słownikami korporacyjnej Hurtowni Danych, Dzięki zastosowaniu Metastudio ustrukturyzowany został proces zmian słownikami sterującymi Hurtownią Danych…
Continue reading

Górnictwo. Platforma analityczna.

Dla naszego Klienta – największego w Unii Europejskiej producenta węgla koksującego zrealizowaliśmy projekt budowy hurtowni danych controllingowych wraz z platformą analityczno-raportową. Dostarczenie pionowi controllingu skutecznego narzędzia do tworzenia raportów i analizowania danych było odpowiedzią na potrzeby, związane z nową koncepcją controllingu operacyjnego. Poszerzała ona znacząco zakres danych będący w polu zainteresowania zarządzających finansami Spółki. Oprócz…
Continue reading

Telekomunikacja. Metastudio.

Projekt dostawy i wdrożenia rozwiązania do zarządzania metadanymi - Metastudio w koncernie telekomunikacyjnym i mediowym. Rozwiązanie w pierwszej fazie projektu będzie zastosowane w zarządzaniu słownikami Hurtowni Danych oraz procesami przetwarzania danych.
Continue reading