CCH Tagetik to nowoczesne oprogramowanie klasy Performance Management, będące kompletną platformą rozwiązań do zarządzania finansowego i operacyjnego przedsiębiorstw.

Tagetik pozwala na sprawne tworzenie wieloletnich planów strategicznych, budżetów rocznych oraz śródrocznych prognoz finansowych i operacyjnych, umożliwiając wielowariantowe analizy porównawcze różnych wersji planów oraz ich konsolidację w przypadku grup kapitałowych.

W ramach zarządzania bieżącą informacją finansową i operacyjną Tagetik usprawnia i skraca proces zamknięcia okresu sprawozdawczego – w pełni wspierając konsolidację finansową poprzez automatyczną eliminację rozliczeń wewnątrzgrupowych i obsługę różnych standardów rachunkowości.

Tagetik wspiera automatyczne przygotowywanie raportów narracyjnych, wykorzystujących dane finansowe i operacyjne, które są automatycznie aktualizowane w raportach opisowych. Pozwala też łatwo zarządzać procesem równoczesnego tworzenia i edycji opisowych części dokumentu przez wielu użytkowników.

Porównanie danych planowanych z bieżącymi wykonaniami oraz przeprowadzanie różnego rodzaju analiz danych ułatwiają łatwe w budowie raporty i kokpity menadżerskie.

Tagetik jest rozwiązaniem stworzonym przez finansistów dla finansistów, dlatego charakteryzuje go duża łatwość w samodzielnym utrzymaniu i modyfikacji przez użytkowników, bez konieczności angażowania działów informatycznych. Utrzymywanie modelu danych odbywa się nie drogą  programowania, a przez konfigurację systemu, opartą na znanych finansistom i rozumianych przez nich parametrach. Dzięki temu całkowity koszt posiadania (Total Cost of Ownership) oprogramowania może pozostawać na znacznie niższym poziomie niż inne porównywalne klasą rozwiązania.


Krzysztof Korytko

Opiekun produktu