MongoDB  – to otwarty, nierelacyjny system zarządzania bazą danych napisany w języku C++. Charakteryzuje się dużą skalowalnością, bardzo dużą wydajnością oraz brakiem ściśle zdefiniowanej struktury obsługiwanych baz danych. Dane składowane są jako dokumenty w stylu JSON, co umożliwia aplikacjom bardziej naturalne ich przetwarzanie, przy zachowaniu możliwości tworzenia hierarchii oraz indeksowania.

MongoDB jest więc przykładem tzw bazy NoSQL. bazy te są to bazy danych, które nie są klasycznymi relacyjnymi bazami danych (MySQL,PostgreSQL, Oracle RDBS) i w  przeciwieństwie do nich posiadają stałego schematu, a dane przechowują jako pary klucz – wartość.

Do głównych cech MongoDB należy zaliczyć:

  • jednorodne wsparcie dla standardu Unicode,
  • obsługa danych w innych kodowaniach w formacie binarnym,
  • duża liczba obsługiwanych typów danych,
  • obsługa kursorów,
  • zapytania ad-hoc,
  • zapytania do zagnieżdżonych pól dokumentów,
  • indeksowanie,
  • wsparcie dla agregacji danych,
  • możliwość składowania plików w bazie,
  • architektura zaprojektowana z myślą o łatwej replikacji.

Wewnętrznym językiem do definiowania zapytań oraz funkcji agregujących jest JavaScript wykonywany bezpośrednio przez serwer MongoDB.
Sanmargar Team posiada status partnera MongoDB.


Rafał Jastrzębski

Opiekun produktu