Metastudio DRM to autorskie rozwiązanie Sanmargar Team wspomagające zarządzanie danymi referencyjnymi, takimi jak słowniki kodów lub wartości, struktury organizacyjne, hierarchie wymiarów, reguły i parametry procesów przetwarzania danych. Metastudio DRM umożliwia przejęcie odpowiedzialności za zarządzanie tymi elementami przez analityków biznesowych – zarówno po stronie obszarów IT jak i sprzedaży oraz controllingu.

Metastudio DRM jest wyspecjalizowanym edytorem danych referencyjnych działającym w sposób niezależny od technologii bazy danych przechowującej dane referencyjne.

Metastudio DRM umożliwia zarządzanie m.in. hierarchiami (np. struktury organizacyjne, hierarchie obiektów, plany kont), wymiarami analiz (np. segmentacje klientów, klasyfikacje produktów, kanały sprzedaży, MPK), regułami konwersji (mapowania) danych, regułami kontroli i walidacji danych, parametrami sterowania procesów.

Metastudio DRM posiada zaimplementowane typy danych, reguły edycji danych charakterystyczne dla zagadnień DRM (wsparcie okresów obowiązywania w różnych modelach, wersjonowanie, dziedziny wartości, powiązania słowników między sobą, różne rodzaje hierarchii).

Wypróbuj on-line: demo

Metastudio DRM udostępnia:

 • Centralny serwer aplikacyjny rozwiązania, ograniczający wymagania techniczne po stronie użytkownika do przeglądarki www wspierającej technologię Java,
 • Centralne repozytorium wiedzy o zarządzanych danych referencyjnych, zorganizowane w hierarchiczną strukturę folderów i obiektów,
 • Integrację z zewnętrznymi systemami autentykacji użytkowników, takimi jak usługi LDAP lub Windows Active Directory – również na poziomie pojedynczego logowania (Single Sign-On),
 • System uprawnień pozwalający sterować poziomem dostępu użytkowników do poszczególnych folderów i obiektów repozytorium danych referencyjnych,
 • Edycję i prezentację słowników referencyjnych w układzie tabel płaskich lub struktur hierarchicznych w układzie rodzic-dziecko (parent-child),
 • Portlety w postaci osadzonych w aplikacji parametryzowalnych stron www, wyświetlających np. raporty pochodzące z centralnej platformy Business Intelligence,
 • Układy powiązanych słowników i portletów w postaci widoków prezentujących dane nadrzędne (np. Pracownik) powiązane z danymi szczegółowymi (np. raport platformy BI z czasem pracy w ostatnim miesiącu),
 • Możliwość automatycznego odkładania detalicznej historii zmian zarządzanych danych referencyjnych,
 • Audyt akcji wykonywanych przez użytkowników na poziomie konta użytkownika, obiektu, daty i czasu oraz rodzaju zdarzenia,
 • Możliwość subskrypcji automatycznych powiadomień poprzez pocztę elektroniczną o istotnych akcjach wykonywanych przez użytkowników na wskazanych obiektach,
 • Rejestrowanie autora i czasu pierwszej / ostatniej zmiany zmiany danych referencyjnych na poziomie rekordu,
 • Mechanizmy obsługi okresów ważności poszczególnych wpisów danych referencyjnych,
 • Możliwość zmiany domyślnego widoku słownika on-line przez użytkownika w zakresie: Kolejności i widoczności kolumn; Grupowania, sortowania i filtrowania danych,
 • Eksport i import danych referencyjnych do plików CSV, TXT, XLS.

Więcej info:

MetastudioDRM HomePage


Rafał Jastrzębski

Opiekun produktu