DQS On-Line to możliwość interaktywnej pracy z silnikiem standaryzacji i czyszczenia danych Sanmargar DQS, skonfigurowanymi do pracy z polskimi adresami pocztowymi. DQS On-Line pozwala na wprowadzenie dowolnego adresu pocztowego zarówno w postaci odrębnych pól jak i jednej połączonej linii, a następnie rozpoznaje jego elementy i porównuje ze słownikami referencyjnymi. Nastepnie dokonuje automatycznej poprawy adresu lub, w przypadku niejednoznaczności, proponuje możliwe i najbardziej prawdopodobne korekty. Wyniki weryfikacji są przesyłane na wskazaną skrzynkę e-mail użytkownika.

Zastosowane słowniki referencyjne bazują nie tylko na źródłach oficjalnych, takich jak TERYT czy PNA, ale również na własnych doświadczeniach w eliminowaniu niespójności i błędów zdarzających się w dostępnych bazach danych.

Rozwiązanie DQS On-Line jest dostępne pod adresem: http://dqs.sanmargar.com/

Michał Chronowski

Opiekun produktu