Skontaktuj się

+48 609 90 1111
listy@sanmargar.com

Dane rejestrowe

Sanmargar Team sp. z o.o.
ul. Brzeska 2
03-737 Warszawa
NIP: 526-288-17-54
REGON:140241927
Kapitał zakładowy 66,500 PLN.
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000244506
Prezes Zarządu: Krzysztof Jarosiński

Biuro w Warszawie

Business Link, Al. Ks. J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa

Biuro w Krakowie


Kraków

Formularz kontaktowy