Audyt jakości danych

Audyt jakości danych w ofercie Sanmargar Team.

Liczne wdrożenia systemów klasy ERP, CRM, BI wskazują, że niedostateczna jakość migrowanych danych może istotnie wpłynąć na wydłużenie oraz zwiększenie kosztów takich projektów. Przeprowadzenie przez Sanmargar Team audytu jakości danych na wczesnym etapie projektów wdrożeniowych pozwala wyeliminować liczne ryzyka procesów migracji.

Wczesna identyfikacja skali błędów danych adresowych, teleadresowych, zakresu niekompletności pozwala na przeprowadzenie projektów poprawy jakości danych, deduplikacji klientów czy też uzupełnienia danych referencyjnych a w konsekwencji na przygotowaniu repozytorium migracyjnego niezależnie od projektu wdrożeniowego.Baner_AudytJakosci-1-2